031-36639920

031-36639921

طراحی سایت آموزشگاه مشاهیر

طراحی سایت آموزشگاه مشاهیر

طراحی سایت آموزشگاه مشاهیر

دسته بندی: طراحی سایت آموزشی, طراحی سایت شرکتی, نمونه سایت های طراحی شده
آدرس وب سایت : http://mashahirbim.ir/
توضیحات :

طراحی سایت آموزشگاه مشاهیر BIM هرچند بر بستر پیشرفتهای تکنولوژیکی در حیطه نرم افزار و سخت افزار قابلیت عرضه و ارتقا را یافته است، اما حصول نتایج اصولی آن مستلزم دیدگاه فرایندی به روش فوق میباشد. صرف تدوین یکسری مدل سه بعدی مجزا بدون استفاده صحیح از انها در راستای نیل به فلسفه ارائه روش فوق، هیچگونه اثربخشی ملموسی بر اجرای پروژه ها نخواهد داشت. با توجه به اینکه BIM نزدیک به ده سال است که در کشورهای توسعه یافته در حال گسترش میباشد و استفاده از آن به بلوغ قابل قبولی دست پیدا کرده است، لازم است به این روش به صورت اصولی و بر مبنای استانداردهای آن نگاه شود، نه صرفا به عنوان خروجی یکسری نرم افزار مهندسی.

برخی نمونه کارها