طراحی سایت

– شرکت عصر آسیا مجری طراحی انواع وب سایت های فروشگاهی .

– کلیه وب سایت فروشگاهی طراحی شده توسط این شرکت قابلیتی اتصال به تمامی درگاههای بانکی را دارد .

– در تمامی وب سایت های فروشگاهی این قابلیت به کاربر داده می شود که بتواند کلیه محصولات و خدمات فروشگاه را اضافه و کم و ویرایش نماید .

– محیط مدیریت این وب سایت ها بسیار ساده بود و کاربران وب سایت می توانند تمام قسمت های آن را مدیریت کند .

– در زیر می توانید تعدادی از نمونه وب سایت های فروشگاهی طراحی شده توسط این شرکت را مشاهده کنید